Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Biblioteka

KONKURS NA AUDIOBOOK

KONKURS NA AUDIOBOOK

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie
pt. „Tworzymy własne audiobooki” realizowanego w ramach współpracy nauczycieli z biblioteką szkolną.

REGULAMIN KONKURSU NA AUDIOBOOK PROMUJĄCY CZYTELNICTWO
I. Organizator: Biblioteka szkolna
II. Cele konkursu:
• celem konkursu jest nagranie audiobooka, który zainspiruje do czytania i słuchania literatury pięknej.
• promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz poprawność stylistyczna, intonacji oraz interpretacji tekstu.
• nauka poszanowanie praw autorskich.
• rozwijanie umiejętności pracy w dwuosobowym zespole.
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
III. Zasady uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do uczniów klas: IV,V,VI,VII,VIII. Termin składania prac do dnia 31 marca 2021 roku. Przedmiotem konkursu jest nagranie wybranego dzieła literackiego. Jeden uczestnik może złożyć pracę indywidualnie, jak również akceptowalne są prace zespołowe. Prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez organizatora. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
IV. Warunki wykonania Uczestnikom konkursu może być udostępniony sprzęt (mikrofony, komputery) będący własnością szkoły.
W tym przypadku warunki korzystania ze sprzętu muszą być ustalone z osobą odpowiedzialną za sprzęt.
V. Forma prac: - prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów we współpracy z nauczycielem. -każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją o książce, która jest przedmiotem nagrania (autor, tytuł oraz wydawnictwo). Informacja ta powinna być również nagrana. - Audiobook powinien być nagrany na nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze
w programach do odtwarzania dźwięków (Real Player, Winamp, Windows Media Player), lub przesłanie prac na podany adres e-mail: monikaszubert@niego.jur.pl.
VI. Jury: Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
VII. Nagrody: Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci dyplomów oraz nagrody rzeczowe.
VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Udział w konkursie „Tworzymy własne audiobooki”, wiąże się
z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ww. dziecka przez Organizatora dla celów zawartych w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016). Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.
IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Koordynatorem konkursu są nauczyciele poloniści oraz nauczyciel bibliotekarz.

17

LUT

2021

173

razy

czytano

ZSMSZu

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia