Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Biblioteka

Wieczór w bibliotece - regulamin

Wieczór w bibliotece - regulamin

REGULAMIN AKCJI „WIECZÓR W BIBLIOTECE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem akcji „Kodowanie w bibliotece” jest biblioteka szkolna.
2.Organizację akcji określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
3.Miejsce akcji: SP w Niegowonicach ( sala gimnastyczna , sala korekcyjno-komp., sale lekcyjne, biblioteka).
4.Regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka BIBLIOTEKA).
5.Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
6.Akcja jest skierowana do wszystkich chętnych uczniów.
7.O zakwalifikowaniu się do udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 2 ZASADY

1.Warunkiem udziału w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/ prawnego opiekuna.
2.Podczas akcji Organizator wymagać będzie przestrzegania obowiązków uczestnika akcji:
a) kulturalne zachowanie,
b) pomoc młodszym,
c) poszanowanie cudzego oraz własnego mienia,
3. Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek.
4.Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia ze szkoły.
5.W przypadku złamania zakazu wychodzenia ze szkoły, lub nieodpowiedniego zachowywania się wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka ze szkoły.
6.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestnika w czasie akcji.

§ 3 GŁÓWNE PUNKTY AKCJI

1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie zasad dobrego wychowania, kultury, szacunku, dialogu, przyjaźni, oraz współpracy z rówieśnikami.
3. Maraton czytelniczy.
4. Sesja zdjęciowa z książką w roli głównej.
5. Kodowanie w bibliotece.
6. Zabawy, quizy, zagadki i krzyżówki matematyczne.
7. Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
8. Projekcja filmu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Przystąpienie do udziału w akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom w trakcie realizacji akcji.
3.Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają nauczyciele biblioteki szkolnej.
 


Monika Szubert

07

CZE

2018

41

razy

czytano

ZESZ2

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia