Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły 2020

Bezpieczny powrót do szkoły 2020

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością  witamy Was  w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r.
Bardzo nam brakowało codziennego,  bezpośredniego kontaktu z Wami.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze  będą prowadzone w budynku szkolnym
i w jego otoczeniu (plac zabaw, boisko sportowe).

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani
przestrzegać zasad  higieny i procedur  ograniczających  ryzyko zakażenia się koronawirusem.


W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ,
opracowaliśmy wiele procedur postępowania i zachowania na zajęciach, lekcjach
i w różnych sytuacjach szkolnych. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej
szkoły www.niego.jur.pl, zakładka: Informator/Regulaminy i procedury/Procedury COVID 09.2020. 
Bardzo prosimy  o zapoznanie się z nimi i ścisłe  ich  przestrzeganie. Wychowawcy przedstawią 
procedury uczniom 1 września.

Wszystkie zgody i oświadczenia, wymagane od rodziców, zostaną rozdane uczniom/rodzicom
w pierwszych dniach  września.
Zwracamy się również z serdeczną prośbą o wyrozumiałość, akceptację naszych decyzji
i stosowanie się do niżej wymienionych zasad ogólnych:

1.     Uczniom wyznacza się stałe sale lekcyjne, w których odbywa się większość zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz stałe korytarze do korzystania z przerw (wyjątek: toaleta, obiad, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, pracownie przedmiotowe).

2.      Wprowadza się zróżnicowane godziny rozpoczynania  lekcji w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

3.      Wyznacza się odrębne wejścia /wyjścia do szkoły/ ze szkoły dla uczniów.

4.     Ogranicza się przebywanie w czasie przerw na korytarzach wszystkich uczniów – zmianowość przerw.

5.     Nauczyciele dyżurujący na korytarzach w czasie przerw dbają o to, by nie dochodziło tam do większych skupisk uczniów.

6.     Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek, przyłbic - w holach wejściowych, szatniach, na korytarzach - przez uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców/opiekunów  oraz inne osoby z zewnątrz.

7.     Zakłada się rejestr osób wchodzących do szkoły z zewnątrz, których obowiązuje dezynfekcja rąk oraz osłona ust, nosa.

8.     Rodzice/opiekunowie, przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do szkoły.

9.     Uczniowie rozbierają  i  ubierają się samodzielnie w szatni. Dzieciom z klas I – III może pomóc dyżurujący pracownik szkoły.

10.  Uczniom nakazuje się częste mycie oraz dezynfekcję rąk, zwłaszcza przed wejściem  do szkoły, do każdej klasopracowni, sali gimnastycznej, po zmianie sal i do innych pomieszczeń szkoły.

11.  Nie organizuje się wspólnych wyjść grupowych poza teren szkoły, zbiorowych wycieczek, uroczystości szkolnych  o dużym zasięgu, zebrań ogólnych.

12.  Ustala się określoną grupę dzieci (klasy I – III, do 25 dzieci), uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (służba zdrowia, służby mundurowe, handel, przedsiębiorstwa produkcyjne, inne ważne powody).

13.  Uczniom wyznacza się stałe miejsca  przy stolikach w świetlicy i w stołówce szkolnej.

14.  W niektórych klasach - w miarę możliwości - dokłada się dodatkowe ławki.

15.  Ustala się sposób szybkiej komunikacji z rodzicami przez  telefon,  dziennik elektroniczny lub inny uzgodniony z rodzicami przez wychowawcę.

16.  W sytuacji, gdy dziecko w szkole  przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych i ma temperaturę,
zostaje umieszczone w izolatorium pod opieką pracownika szkoły,
do czasu niezwłocznego odebrania go przez rodzica/opiekuna.

17.  Dziecko z rodziny, której członek jest objęty kwarantanną, pozostaje w domu, nie przychodzi do szkoły.

18.  Rodzice/opiekunowie  zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia szkoły po otrzymaniu dodatniego wyniku badania na COVID – 19.

19.  Wyżej wymienione zasady obowiązują od 1 września 2020 roku do odwołania.

20.  Konieczne jest bieżące sprawdzanie komunikatów GIS, MZ, MEN o sytuacji epidemicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez szkołę.

 

                                                                                       Z poważaniem:

                                                                                              dyrekcja szkoły.


 

Odpowiedzialne zachowanie

 

28

SIE

2020

521

razy

czytano

71/191

Szkoła Podstawowa w Niegowonicach

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia