Strona główna
piątek 14 sierpnia 2020
imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian

Krótka historia szkoły

Strona główna » O nas » Krótka historia szkoły

 

    Pierwszą szkółkę w Niegowonicach wybudowało społeczeństwo wsi z inicjatywy ks. Wojciecha Rysiewicza. Była to szkoła drewniana, jednoklasowa, z mieszkaniem dla nauczyciela, który pełnił również funkcję organisty. Potwierdza to inwentarz parafii z 1818 roku.Teren pod szkołę i drewno na budowę ofiarował dziedzic Leopold Grabiański, natomiast robocizna i utrzymanie szkoły spoczęły na barkach mieszkańców.
Pierwszym nauczycielem został Józef Januszkiewicz. Obecnie na miejscu pierwszej szkoły znajduje się organistówka. W 1907 r. ówczesny dziedzic Stanisław Gąssowski przeznaczył na pomieszczenia szkoły część zabudowań dworskich. Budynek tej szkoły przetrwał do czasów powojennych i służył celom oświatowym do momentu spalenia. W ostatnim okresie mieściła się w nim ochronka.
     Po II wojnie światowej z inicjatywy przedwojennego nauczyciela Tadeusza Rajchla działalność oświatową wznowiono 7.03.1945r. w jednej izbie w budynku Hoffmana, a w kwietniu przeniesiono się do odnowionego starego budynku szkoły, w którym nauka odbywała się do 19.07.1953r., kiedy to oddano do użytku nową szkołę istniejącą do dnia dzisiejszego. W 1986r. z inicjatywy rodziców przystąpiono do rozbudowy szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa, władz samorządowych i oświatowych 2.06.1995r. oddano do użytku nowy pawilon dydaktyczny, a 11.12.1997r. salę gimnastyczną.

   11 października 2002 roku obchodziliśmy uroczystość nadania imienia naszej szkole. Idea nadania imienia Szkole Podstawowej w Niegowonicach zrodziła się podczas przygotowań do jubileuszu 50 - lecia wybudowania murowanej szkoły. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie postanowili nadać szkole imię człowieka, który związany był z miejscowością i regionem. Taką osobą, która mogłaby być wzorem dla dzieci i młodzieży, okazał się ksiądz Stefan Joniak - były proboszcz tutejszej parafii. Ksiądz Joniak spędził w Niegowonicach 33 lata i dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu i ogromnej wrażliwości na ludzką krzywdę.

     Opracowano na podstawie:

                            Rys historyczny Niegowonic i Niegowoniczek 1300-2000,

                             Stanisław Kwiatkowski

poprzednia strona|1|2|3| z   3następna|ostatnia

Strona główna Drukuj dokument

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP