Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Klasy IV-VIII

PROJEKTY EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNE PLASTYKA

PROJEKTY EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNE PLASTYKA

 Uczniowie klasy VII a i VII b w ramach podsumowania zajęć plastycznych 17 czerwca 2021 roku realizowali projekty edukacyjno-artystyczne.

Zadania rozdzielono pomiędzy uczniów dzieląc na grupy sześcioosobowe o odmiennych zainteresowaniach i umiejętnościach. Dzięki temu wszyscy uczestnicy współtworzyli wydarzenie  w sposób odpowiadający ich uzdolnieniom.

Projekt realizowany był etapowo:

1.Faza przygotowawcza:

-wspólne opracowanie koncepcji,

-ustalenie tematu przewodniego,

-ustalenie lidera grupy,

-ustalenie terminów,

-ustalenie celów,

-ustalenie źródeł wsparcia i informacji,

-formy dokumentacji.

2.Faza realizacyjna zakończona zaplanowanym wydarzeniem:

-podział zadań,

-ustalenie terminarza spotkań dotyczących realizacji etapów projektu.

3.Podsumowanie projektu:

-przygotowanie i przebieg wydarzenia.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do rozwijania własnego warsztatu artystycznego, poprzez stosowanie poznanych technik plastycznych, a także uwrażliwianie na       sztukę i dzieła malarskie. Udział w projekcie to również doskonalenie umiejętności analizy i         interpretacji dzieł sztuki, nauka wyrażania własnych poglądów oraz rozwój zainteresowań artystycznych.

Tematyka prezentacji w ramach projektu w poszczególnych grupach to

1. ‘Barwy i kolory -owoce i warzywa”

2. ‘Dzień flagi – happening”

3. „Sztuka w naszym regionie”

4. „Cofający się rozwój sztuki – performer”

5. „Pomiedzy różnymi epokami sztuki”

6. „Zamek w Ogrodzieńcu”

Podczas realizacji projektu, uczniowie podejmowali różne działania i aktywności. Redagowali teksty, opracowywali prezentacje multimedialne , w których zamieszczali najważniejsze informacje, tworzyli plakaty , wystawy.

Nabycie przez uczniów umiejętności dostrzegania i charakteryzowania poszczególnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, architektura czy sztuki nowoczesne, to główny i najważniejszy efekt wdrażanego projektu. Zdobytą podczas zajęć wiedzę, uczniowie doskonale potrafili zastosować w praktyce, tworząc piękne prace i zamieszczając je w stworzonych przez siebie prezentacjach.

Wierzę, że wszelkie tego typu akcje są nie tylko urozmaiceniem dnia, ale przyniosły oczekiwany rezultat i zostaną w pamięci uczestników. Po zajęciach uczniowie mieli za zadanie dokonać analizy swoich działań i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Myślę, że takie zajęcia to ciekawe i cenne  doświadczenie dla uczniów. Uczy nie tylko  odwagi czy pozbywania  się własnych kompleksów, ale daje  również poczucie samozadowolenia i satysfakcji z wykonanego zadania.

Serdeczne podziękowania ślę do wszystkich uczestników wydarzenia oraz osób, które udzieliły wsparcia twórcom naszych prezentacji.

 

 

                                                                       Nauczyciel plastyki Mariola Piekara


17

CZE

2021

27

razy

czytano

piema

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.