Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Sport

SPORT NIEGOWONICE

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEGOWONICE

10 lat UKS

 Uczniowski Klub Sportowy w Niegowonicach

W styczniu minęło 11 lat od momentu powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niegowonicach. Sportowa organizacja powstała z inicjatywy Adriana Kały i nauczyciela wychowania fizycznego Andrzeja Miśkowca. 24 stycznia 2007 roku w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego omówiono bieżące sprawy powstałego klubu oraz dokonano wyboru Zarządu. W jego skład weszli:

Andrzej Miśkowiec – prezes

Adrian Kała – wiceprezes

Ludwika Bachowska – sekretarz

Bożena Piputa – skarbnik

Małgorzata Szar – członek

Od początku istnienia Klubu głównymi jego założeniami było zapewnienie atrakcyjnej oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu popularyzowania aktywności ruchowej jako sposobu utrzymania zdrowia i podnoszenia sprawności fizycznej. W ramach uczniowskiej organizacji powstały cztery sekcje: piłka siatkowa, piłka nożna, akrobatyka sportowa i tenis stołowy. Oprócz określenia zakresu działalności klubu dużą uwagę poświęcono szeroko rozumianej rekreacji sportowej, ponieważ aktywność ruchowa, sport i rekreacja pozytywnie wpływa na zdrowie każdego człowieka. Szczególnie wśród dzieci i młodzieży popularyzowanie wychowania fizycznego jest doskonałym sposobem na zapobieganie uzależnieniu młodego pokolenia od gier komputerowych, telewizji i telefonów komórkowych. Nowoczesna technologia ułatwia życie, jednak priorytetem klubu sportowego stało się pokazanie młodzieży, że realny kontakt z rówieśnikami, poznawanie zasad fair play oraz rywalizacja na boisku jest dużo cenniejszym doświadczeniem niż porozumiewanie się za pomocą znaków, skrótów i klawiatury. Nierealny świat nie stwarza możliwości obcowania z drugim człowiekiem oraz nawiązywania prawdziwych przyjaźni z niewymyślonymi i idealnymi osobami, które znajdują się z drugiej strony monitora. Przez dziesięć lat pracy z dziećmi i młodzieżą udało się wypracować nawyk systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepić w młodym pokoleniu uzależnienie od sportu. Cel został osiągnięty, a treningi stały się dla wszystkich codziennością. Celem nauczycieli, wychowawców, trenerów i rodziców stała się mobilizacja dzieci i młodzieży do aktywności, gier sportowych, wycieczek górskich i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wieloletnie obserwacje wykazały, że zawodnicy należący do Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niegowonicach posiadają umiejętność współdziałania, minimalizują w młodych sportowcach agresję oraz stres.

Piłka nożna, siatkówka, akrobatyka i tenis stołowy stworzyły możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz otworzyły drzwi do realizacji własnych pasji i marzeń. Aktywność ruchowa umożliwiła im podnoszenie sprawności fizycznej oraz wprowadziła nowe nawyki m.in. nauczyła systematyczności, punktualności, samodyscypliny, dotrzymywania słowa oraz odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za całą drużynę. Zarówno gra indywidualna jak i zespołowa wzmacnia w zawodnikach poczucie własnej wartości oraz uczy wyznaczania sobie celów i dążenia do ich realizacji. Udział w turniejach, zawodach oraz rywalizowanie z rówieśnikami uczy młodych sportowców szacunku do drugiego człowieka, tolerancji, panowania nad własnymi emocjami oraz pokory.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

W 2011 roku II miejsce , w 2017 roku III miejsce w Jurajskiej Lidze Siatkówki dziewcząt to tylko nieliczne osiągnięcia drużyny piłki siatkowej z Niegowonic. Drużyna wielokrotnie triumfowała w Gimnazjadzie Gminnej oraz w Gminnej Lidze Siatkówki Osiągnięcia zawodników piłki siatkowej z Niegowonic poprzedzone były nauką, wszechstronnymi zajęciami usprawniającymi grę oraz doskonaleniem umiejętności technicznych i taktycznych. Z biegiem czasu treningi rozbudziły zainteresowania młodzieży i ukształtowała w niej postawę współpracy oraz odporności psychicznej w walce sportowej.

Trener: Andrzej Miśkowiec

Sekcja badmintona

Na koncie sportowców znajduje się wiele tytułów m.in. mistrzowie powiatu zawierciańskiego, mistrzowie Jurajskiej Ligi Badmintona. Największym osiągnięciem zawodników jest IV miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego, które zostało zdobyte w 2015 roku. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe gdyby nie systematyczne treningi oraz duże zaangażowanie nie tylko zawodników, ale także rodziców i nauczycieli. Program zajęć skierowany jest do wszystkich uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, dzięki czemu stają się interesujące dla młodzieży przez co przyciągają kolejnych zawodników.

Trener: Bożena Piputa

Kajakarstwo

Uczniowie przeszli szkolenie mające na celu poznanie podstawowych zasad z zakresu kajakarstwa. Szkolenie przyprowadzili wykwalifikowani instruktorzy, którzy przekazali młodzieży elementarną wiedzę teoretyczną. Jednak dopiero zajęcia praktyczne ukazały tajniki sportów wodnych. Głównym założeniem sekcji jest zapoznanie młodzieży z rekreacyjnym uprawianiem kajakarstwa oraz poznaniem piękna szlaków kajakowych. W tym celu organizowane są wyjazdy w plener, gdzie młodzież nabywa praktycznych umiejętności pływania kajakiem. Młodzież na także sposobność przeżycia wielkiej przygody życia poprzez udział w spływach kajakowych, dzięki którym zawodnicy uczą się współdziałania oraz obcowania z przyrodą.

Turystyka piesza

Uczniowski Klub Sportowy w Niegowonicach stara się promować różne formy aktywności ruchowej. Od wielu lat dzieci i młodzież chętnie biorą udział w rajdach, wycieczkach i pieszych wędrówkach. Pozwala to uczestnikom pieszych wypraw ciekawie spędzić wolny czas oraz propaguje zdrowy styl życia. Jednym z elementów pieszej turystyki jest nordic walking, który pozwala młodzieży utrzymać sprawność fizyczną oraz zwalczać otyłość. Podczas wypraw górskich kijki zapewniają uczestnikom bezpieczeństwo, minimalizując możliwość upadku i poślizgnięcia się na skałach. Klub uczniowski dokłada starań, aby cel wyprawy był zawsze inny, a teren wędrówki urozmaicony jednak dostosowany do możliwości fizycznych wszystkich uczestników. To bardzo warunek, aby młodzież poczuła się dowartościowana, łamała bariery oraz eliminowała własne słabości i ograniczenia.

Instruktor: Bożena Piputa

Wszystkie inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego nie byłyby możliwe w realizacji gdyby nie ścisła współpraca nauczycieli i trenerów z rodzicami. Dorośli dopingują swoje dzieci do działania i kształtują pozytywne wzorce do naśladowania. Wspólne wyjazdy oraz opieka rodzicielska ma wpływ na tylko na bardzo pozytywną atmosferę w drużynach sportowych, ale także pozwala na kształtowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu. Zrozumienie i współpraca przedstawicieli Uczniowskiego Klubu Sportowego ze społecznością z Niegowonic i Niegowoniczek mobilizuje do działania i nasuwa kolejne pomysły. Jubileusz 10-lecia istnienia klubu skłonił do refleksji i zmobilizował wszystkich do podwyższenia poprzeczki, wyznaczenia kolejnych celów i stworzenia nowego programu szkoleniowego na kolejne lata. Zarząd postawił na nie tylko na kontynuowanie kształtowania odpowiednich prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży, ale postanowił także zwiększyć ofertę szkoleniową realizując plan rozwoju Uczniowskiego Klubu Sportowego i powstanie nowych sekcji związanych z zainteresowaniem uczestników.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Andrzej Miśkowiec – prezes

Andrzej Gajos – wiceprezes

Bożena Piputa - skarbnik

 

 

 

01

MAR

2018

103

razy

czytano

MISAND

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia