Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

niego@onet.pl

32 67 295 26

Aktualności

Zakończenie półrocza. Apel Burmistrza i zasady bezpieczeństwa 2018

Zakończenie półrocza. Apel Burmistrza i zasady bezpieczeństwa 2018

   Dnia 25 stycznia 2018 roku podsumowaliśmy pierwsze półrocze. Najpierw uczniowie klas I – III spotkali   się z ratowniczką Grupy Jurajskiej GOPR, która przeprowadziła zajęcia pofilaktyczno-dydaktyczne na temat odpowiedniego     przygotowania   do   uprawiania   turystyki  w   górach i na Jurze. Ratowniczka udzieliła również instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
    Następnie   odbył  się   apel,   na  którym  p.  dyrektor Teresa  Kubasik i p. wicedyrektor Dorota Sobiegraj omówiły zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki, przedstawiły ofertę zajęć organizowanych   podczas    ferii   zimowych   oraz  zapoznały   uczniów z Apelem Burmistrza Łaz, dotyczącym bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku zimowego. Ostatnim punktem apelu było wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendia motywacyjne, ustanowione przez Burmistrza Łaz oraz wyróżnienie dzieci osiągajacych  sukcesy  w  konkursach i zawodach  sportowych. Okolicznościowe   dyplomy  i słowa  uznania  otrzymali  również  uczniowie  biorący  udział  w licznych  akcjach  charytatywnych i ekologicznych.
   25 stycznia o godzinie 17.00 odbyło się zebranie ogólne. Pani dyrektor Teresa Kubasik przedstawiła rodzicom sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego. W kolejnym punkcie omówiła zaangażowanie uczniów, rodziców i lokalnej  społeczności  w  życie  naszej  placówki. Poinformowała  o  osiągnięciach   dydaktycznych,  sportowych i artystycznych uczniów. Podziękowała nauczycielom oraz rodzicom za motywowanie uczniów do nauki i do podejmowania licznych działań w tym zakresie. Pani dyrektor omówiła również  inicjatywy podjęte w celu podwyższania jakości pracy szkoły i bezpieczeństwa uczniów.
   Następnie głos zabrała pani Anastazja Olszewska, skarbnik Rady Rodziców, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za półroczną współpracę, po czym rodzice udali się na zebrania z wychowawcami.

                                                                                                                     Edyta Gądek

 

 

 

                                                                                                                                                 

13

STY

2018

669

razy

czytano

128/206

Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia