Strona główna
piątek 14 sierpnia 2020
imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej

11 MAJA 2015r. BYŁ DNIEM OTWARTYM DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW. TEGO DNIA PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

W KLASIE IB UCZNIOWIE OPOWIEDZIELI IM CZEGO SIĘ NAUCZYLI W CIĄGU ROKU ORAZ  CZYTALI KRÓTKIE TEKSTY, ABY SIĘ POCHWALIĆ SWOIMI UMIĘJETNOŚCIAMI. DUŻE WRAŻENIE WYWARŁO NA PRZEDSZKOLAKACH TO, IŻ MOGLI ZASIĄŚĆ W SZKOLNYCH ŁAWKACH.

UCZNIOWIE KLASY IA PRZYGOTOWALI  DLA NICH NIESPODZIANKĘ -ZAPREZENTOWALI KRÓTKI TEATRZYK , KTÓRY NOSIŁ TYTUŁ WIOSNA. ZAPROSZONYM GOŚCIOM, WŚRÓD KTÓRYCH OBECNA BYŁA RÓWNIEŻ PANI DYREKTOR  TERESA KUBASIK,  BARDZO PODOBAŁY SIĘ  POMYSŁOWE STROJE WYKONANE MIĘDZY INNYMI  PRZEZ RODZICÓW. NALEŻY WSPOMNIEĆ, IŻ ZAPROSZENIE NA INSCENIZACJĘ PRZYJĘLI RÓWNIEŻ UCZNIOWIE KLAS I-III.

DZIECI Z PRZEDSZKOLA BYŁY BARDZO ZADOWOLONE, KIEDY OBEJRZAŁY WYSTRÓJ KLAS , DO JAKICH BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ W PRZYSZ ŁYM ROKU SZKOLNYM. SZCZEGÓLNIE PODOBAŁO IM SIĘ NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SAL, GDZIE OPRÓCZ WIELU KĄCIKÓW ZAINTERESOWAŃ, BĘDĄ  MOGŁY KORZYSTAĆ Z TABLICY MULTIMEDIALNEJ.

KILKA DNI PÓŻNIEJ W PRZEDSZKOLU ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE OGÓLNE  Z RODZICAMI, PO KTÓRYM WSZYSCY ZOSTALI ZAPROSZENI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ABY ZOBACZYĆ  W JAKICH WARUNKACH BĘDĄ SIĘ UCZYĆ ICH DZIECI. OGLĄDALI WSZYSTKIE KLASY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ, ŚWIETLICĘ.  SŁOWA WYPOWIEDZIANE PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW- „Jestem pełen podziwu dla pań”-MÓWIĄ JEDNOZNACZNIE, IŻ WARTO BYŁO SIĘ STARAĆ.

DZIĘKUJEMY ZA UZNANIE.

 

                                                                                                                 Ewa Kaczyńska, Mariola Piekara,

                                                                                                                 Wioletta Dratwa, Aneta Kajdańska

Strona główna

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP