Strona główna
piątek 23 sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Róża

SPOSOBY UCZENIA SIĘ- część 2

Każdy z nas jest inny, dlatego ważne jest dostosowanie trybu nauki do typu osobowości. Większość ma cechy dwóch lub nawet trzech z nich, ale jeden zawsze jest dominujący.

Jeśli chodzi o  uczenie się, wyróżniamy następujące typy osobowości:

-wzrokowiec,

-słuchowiec,

-kinestetyk (ruchowiec),

Wzrokowiec – dla niego ważny jest porządek w czasie nauki. Przetwarza  nowe informacje czytając, patrząc na grafikę lub oglądając pokaz. Robi własne notatki,  zwykle pisze czytelnie stosując prawidłowe odstępy i kształt liter. Dobrze rozpoznaje kolory i umiejętnie je ze sobą komponuje. Dzieci preferujące ten styl nauki łatwo zapamiętują informacje przedstawione w tabeli lub na wykresie, ale zaczynają się niecierpliwić, słuchając słownych wyjaśnień nauczyciela. Łatwo tracą uwagę i cierpliwość, gdy zmusza się ich do dłuższego słuchania.

 Słuchowiec – uczy się poprzez głośne czytanie, recytację, powtarzanie nauczonych reguł.   Cicho powtarza słowa nauczyciela lub potakuje głową. Na ogół ma dobrą pamięć muzyczną. Hałas i dźwięki  zakłócają jego uwagę. Podczas nauki pomaga mu spokojna  muzyka, potrzebuje raczej spokojnego miejsca do pracy i ciszy. Ma często  poważny problem z ortografią, rozpoznaje  słowa poprzez wymówienie poszczególnych głosek. Również nauka pisania początkowo sprawia mu spore trudności.

Kinestetyk (ruchowiec) uczy się przez działanie i dotyk. Może mieć problemy, kiedy jest zmuszany do siedzenia podczas rozwiązywania zadań. Lubi być aktywnym fizycznie; poznaje przez doświadczenie, praktykę. W czasie nauki pomaga mu gestykulacja, chodzenie,  wizualizacja przyswajanych wiadomości. Dużo szybciej  przyswaja i  rozumie informacje, gdy ma możliwość zapisania ich. Często ma trudności z ortografią; musi napisać słowo, aby upewnić się co do poprawnej pisowni. Bardzo szybko uczy się pisać, jednak z czasem,  gdy trzeba pisać mniejszymi literami i w mniejszych odległościach pismo pogarsza się.

Więcej informacji w moim artykule pt.”Style uczenia się”

 

Aby pomóc uczniom  w nauce poprosiliśmy pedagoga z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu o spotkanie , które miało formę warsztatów. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych w  klasie VII uczniowie dowiedzieli się, co wpływa na lepszą sprawność i skuteczność przyswajania dużej ilości wiedzy, jaką muszą zdobyć w szkole. Wiadomo-w klasie siódmej doszło dużo nowych przedmiotów nauczania, z którymi ciężko sobie poradzić.

                                                                                                Pedagog szkolny – E. Kaczyńska

Strona główna

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP