Strona główna
czwartek 9 lipca 2020
imieniny obchodzą: Hieronim, Weronika

NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ, ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA

Dnia 22 listopada odbył się w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach XXIV Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podstawowych. 
Celem konkursu było poznanie Ewangelii wg św. Łukasza, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
W konkursie wzięli udział uczniowie z dekanatu: Łaz, Dąbrowy Górniczej - Błędowa, Niegowonic, Grabowej, Chruszczobrodu, Ciągowic wraz ze swoimi katechetami. Na konkursie był obecny proboszcz naszej parafii ks. Artur Przybyłko. Przewodniczącą komisji konkursowej była pani Monika Szubert – nauczyciel SP w Niegowonicach. Pani dyrektor Teresa Kubasik i pani wicedycektor Dorota Sobiegraj powitały serdecznie wszystkich uczestników i życzyły jak najlepszych wyników. 
Po ciężkich zmaganiach uczestnicy konkursu udali się na słodki poczęstunek, a komisja przystąpiła do sprawdzania prac konkursowych.
Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły nr 3 w Łazach i Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie, którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano nagrody i dyplomy za udział oraz podziękowania, które ufundował ksiądz proboszcz Artur Przybyłko. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI: Wiktoria Kajdańska i Piotr Kubasik oraz uczeń klasy VII Tomasz Rak.
Na zakończenie pani dyrektor i wicedyrektor szkoły podziękowały wszystkim za udział w tegorocznym Konkursie Wiedzy Biblijnej.

                                                                     Ewa Przybyła

Strona główna

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP