Strona główna
piątek 23 sierpnia 2019
imieniny obchodzą: Róża

ŚRODOWISKO KSZTAŁTOWANIA MOWY DZIECKA

Podstawowym środowiskiem kształtowania mowy dziecka jest rodzina. Rozwój tej funkcji przebiega samorzutnie w związku z różnorodnymi sytuacjami dnia powszedniego, np.: ubieranie, zabawa, mycie, jedzenie itp. Dziecko ma możliwość zadawania pytań, na które zwykle otrzymuje odpowiedź. W ten sposób wyzwala się mowa sytuacyjna. Czynnikami pobudzającymi i wzbogacającymi mowę są również różnego rodzaju uczuciowe i atrakcyjne zdarzenia, z którymi spotyka się dziecko. Stąd wynika niezastąpiona rola rodziny. Jednak nie każda rodzina pełni ją prawidłowo.

Rodzice, a zwłaszcza dziadkowie, przyczyniają się do powstawania zaburzeń mowy poprzez zbytni liberalizm, naśladowanie mowy dziecięcej lub odwrotnie – poprzez nadmierny rygoryzm, nieustanne wytykanie i poprawianie błędów, które  w tym czasie mieszczą się w normie rozwojowej.

Dziecko powinno  mieć kontakt z szerszym środowiskiem społecznym, ponieważ pozostając  zbyt długo jedynie w kręgu rodziny, może wykształcić się u niego mowa zrozumiała jedynie dla domowników. Zdarza się, że rodzice  nie zdają sobie sprawy, że ich pociecha mówi nieprawidłowo, dlatego bywają zaskoczeni, gdy dowiedzą się o tym od nauczyciela lub innej osoby.

Przedszkole jest miejscem, które  stwarza wiele zamierzonych i świadomych sytuacji do słuchania poprawnej wymowy, do zadawania pytań, korygowania błędów. Są jednak dzieci nieśmiałe, które wymagają indywidualnego podejścia ze strony nauczyciela.

Program przedszkola obejmuje cztery grupy działań, które mają miejsce w czasie zajęć, a mianowicie:

-ćwiczenia usprawniające narządy mowy,

-ćwiczenia oddechowe,

-ćwiczenia rytmizujące,

-ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Należy jednak pamiętać, że podejmując pracę nad rozwojem i kształtowaniem mowy dziecka należy samemu mówić prawidłowo.

 

 Na podstawie książki G. Demel - ”Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”- opracowała mgr Ewa Kaczyńska

Strona główna

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP