Strona główna
środa 8 lipca 2020
imieniny obchodzą: Arnold, Elżbieta

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Strona główna » Aktualności » Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

data dodania: 2018-12-12 18:55:03

 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć

w poszanowaniu godności. Są one podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju.

Prawa te zostały podzielone na trzy kategorie:

• prawa i wolności osobiste i polityczne,

• prawa socjalne,

• prawa rozwojowe.

Stwierdzenie, że ktoś ma prawa oznacza, iż osoba ta ma również obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych.

Prawa dzieci mają bardzo krótką historię.

Po raz pierwszy zapisano je w Deklaracji Genewskiej w 1924r., ale tak naprawdę pierwszy zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ w 1989r.

Konwencja praw to międzynarodowa umowa.

Państwo, które ją podpisze zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw.

W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991r. Jeden z jej artykułów mówi, że państwo ma obowiązek zapoznać dzieci z ich prawami.

 

Z tej okazji uczniowie klasy III i VI, pod kierunkiem p. Anety Kajdańskiej  i p. Ewy Kaczyńskiej, przygotowali spektakl pt.’’ Mądre rządy Króla Maciusia ”.

Na zamek małego władcy przybywają dzieci.  Na audiencji   proszą króla, aby ich wysłuchał, ponieważ tak jak oni jest dzieckiem, więc zrozumie ich problemy. Mądry król wysłuchawszy swoich poddanych postanawia, że wszystkie sprawy najmłodszych należy poukładać i nadać im  kształt prawny. Opracowuje więc prawa, które będą chronić dzieci.

 Poddani z gazet dowiadują się, że Król Maciuś uchwalił Konwencję Praw Dziecka.

Szczęśliwe dzieciaki  radośnie wykrzykują, że najważniejsze jest to ,iż „Dzieci mają prawo do tego, by być kochane!”

Całość inscenizacji przepleciona była piosenkami, z których najbardziej wymownym był  utwór  Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są…”.  Stał się on dewizą przedstawienia.

                                                                                                                                                                     A.Kajdańska

 

czytano: 223 razy

autor: Kajan

Strona główna

Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-454 Niegowonice
tel. sekret. (32) 67 29 526, e-mail: niego@onet.pl

BIP